Àrea SANITAT

ORIENTACIÓ I CURSOS DE FORMACIÓ 100% subvencionats (gratuïts) adreçats a persones treballadores afectades d'ERTO

Programes mixtos d’orientació i formació professional.

Tria entre aquestes opcions:

1. ORIENTACIÓ individual presencial AQUÍ
2. ORIENTACIÓ+FORMACIÓ individual presencial AQUÍ
3. FORMACIÓ. Selecciona l’Àrea i el CP/Cursos que t’interessen:

CP a cursar COMPLET:

Certificat de Professionalitat de nivell 2
Inici: març / 2022
Horari: de 15:30 h a 20:30 h
Durada: 560 hores, pràctiques en empreses incloses

Contacte

Mòduls a cursar individualment:

Cursos a cursar individualment:

Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la dotació material
Durada: 110 hores
Inici: març / 2022
Horari: de 15:30 h a 20:30 h
[contacte]

Tècniques de suport vital bàsic i de suport al suport vital avançat
Durada: 160 hores
Inici: març / 2022
Horari: de 15:30 h a 20:30 h
[contacte]

Tècniques d’immobilització, mobilització i trasllat del pacient
Durada: 100 hores
Inici: març / 2022
Horari: de 15:30 h a 20:30 h
[contacte]

Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
Durada: 40 hores
Inici: març / 2022
Horari: de 15:30 h a 20:30 h
[contacte]

Mòdul de pràctiques professionals no laborals de transport sanitari
Durada: 160 hores
Inici: març / 2022
Horari: de 15:30 h a 20:30 h
[contacte]

CP ATENCIÓ SANITÀRIA A MÚLTIPLES VÍCTIMES I EN CATÀSTROFES

Certificat de Professionalitat de nivell 2
Inici: març / 2022
Durada: 460 hores, pràctiques en empreses incloses

Contacte

Mòduls a cursar individualment:

Logística sanitària en situacions d’atenció a múltiples víctimes i catàstrofes
Durada: 100 hores
Inici: març / 2022
[contacte]

Atenció sanitària inicial
Durada: 140 hores
Inici: març / 2022
[contacte]

Emergències sanitàries i dispositius de risc de previsible
Durada: 60 hores
Inici: març / 2022
[contacte]

Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi
Durada: 40 hores
Inici: març / 2022
[contacte]

Mòdul de pràctiques professionals no laborals
Durada: 120 hores
Inici: març / 2022
[contacte]

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Inici: juliol/setembre 2022
  Durada: 40 hores

   Desitjo rebre informació:

   Nom interessat/da*

   Primer cognom*

   Segon cognom*

   Telèfon*


   Adreça electrònica*

   Especifica els cursos que vols rebre informació*

   * Camps obligatoris

   Ens has vist a:
   Ens coneix per:
   En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


   Inici: juliol/setembre 2022
   Durada: 60 hores

    Desitjo rebre informació:

    Nom interessat/da*

    Primer cognom*

    Segon cognom*

    Telèfon*


    Adreça electrònica*

    Especifica els cursos que vols rebre informació*

    * Camps obligatoris

    Ens has vist a:
    Ens coneix per:
    En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


    Inici: juliol/setembre 2022
    Durada: 100 hores

     Desitjo rebre informació:

     Nom interessat/da*

     Primer cognom*

     Segon cognom*

     Telèfon*


     Adreça electrònica*

     Especifica els cursos que vols rebre informació*

     * Camps obligatoris

     Ens has vist a:
     Ens coneix per:
     En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


     Joviat FPIntegrada | Servei d’Orientació
     jrafecas@joviat.cat  | tcano@joviat.cat
     T. 93 872 69 88 | C. Folch i Torres, 5-13 | 08241 Manresa

     Agrupacio-Escolar-Catalana
     somfilo
     erasmus+