Àrea ESPORTS

ORIENTACIÓ I CURSOS DE FORMACIÓ 100% subvencionats (gratuïts) adreçats a persones treballadores afectades d'ERTO

Programes mixtos d’orientació i formació professional.

Tria entre aquestes opcions:

1. ORIENTACIÓ individual presencial AQUÍ
2. ORIENTACIÓ+FORMACIÓ individual presencial AQUÍ
3. FORMACIÓ. Selecciona l’Àrea i el CP/Cursos que t’interessen:

Mòdul de TÈCNIQUES BÀSIQUES DE MUNTA A CAVALL

Durada: 180 hores
Inici: 13 / juny / 2022
Finalització: 29 / juliol / 2022
Horari: de dilluns a divendres de les 15:00 a 20:30
Instal·lacions: Hípica les Tanques de Viladecans

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  CP a cursar COMPLET:

  Certificat de Professionalitat de nivell 2
  Durada: 370 hores, pràctiques en empreses incloses
  Data inici formació: 10 / gener / 2022
  Data final de formació (pràctiques incloses): 31 / maig / 2022
  Horari: dilluns i dimecres de 10:30 a 16:30 i dissabtes de 8:30 a 15:00

  Mòduls:
  · Natació
  · Prevenció d’accidents en instal·lacions aquàtiques
  · Rescat d’accidentats en instal·lacions aquàtiques
  · Primers auxilis
  · Mòdul de pràctiques professionals no laborals de “Socorrisme en instal·lacions aquàtiques”

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:
  · Socorrista en piscines
  · Socorrista en parcs aquàtics
  · Socorrista en piscines naturals

  CONTACTE

  Mòduls a cursar individualment:

  Natació
  Durada: 120 hores
  Inici: 10 / gener /  2022
  Finalització: 25 / abril / 2022
  Horari: dilluns i dimecres de 10:30 a 13:30 i dissabtes de 12:00 a 15:00
  [contacte]

  Prevenció d’accidents en instal·lacions aquàtiques

  Durada: 40 hores
  Inici: 12 / gener / 2022
  Finalització: 6 / abril / 2022
  Horari: dimecres de 13:30 a 16:30
  [contacte]

  Rescat d’accidentats en instal·lacions aquàtiques

  Durada: 90 hores
  Inici: 10 / gener / 2022
  Finalització: 9 / maig / 2022
  Horari: dilluns de 13:30 a 16:30 i dissabtes de 8:30 a 11:30
  [contacte]

  Primers auxilis
  Durada: 40 hores
  Inici: 28 / gener / 2022
  Finalització: 25 / març / 2022
  Horari: divendres de 15:30 a 20:30
  [contacte]

  Mòdul de pràctiques professionals no laborals de “Socorrisme en instal·lacions aquàtiques”
  Durada: 80 hores
  Inici: maig / 2022
  [contacte]

  CP a cursar COMPLET:

  Certificat de Professionalitat de nivell 2
  Durada: 580 hores, pràctiques en empreses incloses
  Inici: 17 gener 2022
  Finalització: 20 de juny 2022
  Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h
  Instal·lacions: Club Hípic les Tanques, Viladecans (Barcelona)

  Unitats de competència:
  · Determinar i organitzar itineraris a cavall per terrenys variats.
  · Dominar les tècniques bàsiques de munta a cavall.
  · Alimentar i realitzar el maneig general i els primers auxilis al bestiar equí.
  · Guiar i dinamitzar a persones per itineraris a cavall.
  · Assistir com a primer intervinent en cas d’accident o situació d’emergència.

  Ocupacions o llocs de treball relacionats:
  · Guia d’itineraris a cavall.
  · Encarregat/a de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments
  eqüestres.
  · Dissenyador d’itineraris eqüestres fins a mitja muntanya.
  · Monitor en campaments.

  CONTACTE

  Mòdul a cursar individualment:

  Tècniques bàsiques de munta a cavall
  180 hores
  Inici: juny/juliol 2022
  Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h
  Instal·lacions: Club Hípic les Tanques, Viladecans (Barcelona)
  [contacte

  CP a cursar COMPLET:

  Certificat de Professionalitat de nivell 3
  Inici: 12 / gener / 2022
  Finalització: 30 / setembre / 2022
  Horari: dimarts, dimecres i  divendres de 15:30 a 21:30 i dissabtes de 8:00 a 15:00
  Durada: 580 hores, pràctiques en empreses incloses

  CP a cursar COMPLET:

  Mòduls:
  · Domini de les tècniques específiques de ioga
  · Programació d’activitats d’instrucció en ioga
  · Metodologia de la instrucció en sessions de ioga
  · Primers auxilis
  · Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Instrucció en ioga

  CONTACTE

  Mòduls a cursar individualment:

  Domini de les tècniques específiques de ioga
  Durada: 180 hores
  Inici: 12 / gener / 2022
  Finalització: 27 / maig / 2022
  Horari: dimecres i divendres de 15:30 a 20:30
  [contacte]

  Programació d’activitats d’instrucció en ioga
  Durada: 120 hores
  Inici: 01 / març / 2022
  Finalització: 19 / juliol/ 2022
  Horari: dimarts de 15:30 a 21:30
  [contacte]

  Metodologia de la instrucció en sessions de ioga
  Durada: 90 hores
  Inici: 22 / gener / 2022
  Finalització: 16 / juliol / 2022
  Horari: dissabte de 8:00 a 15:00
  [contacte]

  Primers auxilis
  40 hores
  Inici: 01 / juny / 2022
  Finalització: 29 / juny / 2022
  Horari: dimecres i divendres de 15:30 a 20:30
  [contacte]

  Mòdul de pràctiques professionals no laborals d’Instrucció en ioga
  Durada: 120 hores
  Inici: 20 / juliol / 2022
  Finalització: 30 / setembre / 2022
  [contacte]

  CP a cursar COMPLET:

  Certificat de Professionalitat de nivell 2
  Durada: 580 hores, pràctiques en empreses incloses
  Inici: març / 2022

  CONTACTE

  Mòduls a cursar individualment:

  Itineraris de baixa i mitja muntanya
  220 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Tècniques de progressió en baixa i mitja muntanya
  150 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Conducció de persones per itineraris de baixa i mitja muntanya
  80 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Primers auxilis
  Durada: 40 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Mòdul de pràctiques professionals Guia Baixa i mitja muntanya
  Durada: 120 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Mòdul d'HIGIENE, CURA I MANTENIMENT FÍSIC DEL BESTIÀ EQUÍ

  Cursant aquest mòdul i juntament amb el Certificat de professionalitat de Guia d’Itineràris eqüestres en el medi natural complet permeten convalidar la prova d’accés.

  Durada: 90 hores
  Inici: març / 2022
  Instal·lacions: Hípica les Tanques de Viladecans

  CONTACTE

  CP a cursar COMPLET:

  Certificat de Professionalitat de nivell 2
  CP a cursar COMPLET
  Durada: 590 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  Pràctiques en empreses incloses

  CONTACTE

  Mòduls a cursar individualment:

  Valoració de les capacitats físiques
  Durada: 130 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Coreografies
  Durada: 120 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Metodologia i pràctica d’acondicionament físic en grup amb suport musical
  Durada: 180 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  Primers auxilis
  Durada: 40 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  [contacte]

  Mòdul de pràctiques professionals no laborals de “Condicionament físic en grup amb suport musical”
  Durada: 120 hores
  Inici: març / 2022
  [contacte]

  CP a cursar COMPLET:

  Certificat de Professionalitat de nivell 2
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  Durada: 420 hores, pràctiques en empreses incloses

  CONTACTE

  Mòduls a cursar individualment:

  Itineraris per a bicicleta
  Durada; 110 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  [contacte]

  Manteniment i conducció de bicicletes
  Durada: 110 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  [contacte]

  Conducció de persones per itineraris amb bicicleta
  Durada: 80 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  [contacte]

  Primers auxilis Guia itineraris amb bicicleta
  Durada: 40 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  [contacte]

  Mòdul de pràctiques professionals no laborals de “Guia per itineraris amb bicicleta”
  Durada: 80 hores
  Inici: març / 2022
  Horari: de 16 h a 21 h
  [contacte]

  Joviat FPIntegrada | Servei d’Orientació
  jrafecas@joviat.cat  | tcano@joviat.cat
  T. 93 872 69 88 | C. Folch i Torres, 5-13 | 08241 Manresa

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+