Àrea TRANSVERSAL

ORIENTACIÓ I CURSOS DE FORMACIÓ 100% subvencionats (gratuïts) adreçats a persones treballadores afectades d'ERTO

Programes mixtos d’orientació i formació professional.

Tria entre aquestes opcions:

1. ORIENTACIÓ individual presencial AQUÍ
2. ORIENTACIÓ+FORMACIÓ individual presencial AQUÍ
3. FORMACIÓ. Selecciona l’Àrea i el CP/Cursos que t’interessen:

Accés: titulació ESO o equivalent
Durada: 40 h (Primers auxilis) + 6 hores (DEA)

Horari primers auxilis
Dilluns aula virtual: 2 dies de juliol/setembre (pendent de concretar)
Horari: de les 16:00 a les 21:00

Dissabtes presencials: 4 dies de juliol/setembre (pendent de concretar)
Horari: de les 8:30 a 12:30 i 13:00 a 17:00

Horari DEA
Dissabte presencial: 1 dia de juliol/setembre (pendent de concretar)
Horari: de 9 h 15 h

Curs impartit per professorat de Joviat FPintegrada

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Sense requisits d’accés acadèmics i dirigit només a persones afectades per ERTO

  Inici: juliol/setembre 2022
  Durada: 6 hores

  Curs impartit per instructors del CCR

   Desitjo rebre informació:

   Nom interessat/da*

   Primer cognom*

   Segon cognom*

   Telèfon*


   Adreça electrònica*

   Especifica els cursos que vols rebre informació*

   * Camps obligatoris

   Ens has vist a:
   Ens coneix per:
   En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


   AULA VIRTUAL

   Sense requisits d’accés
   Inici: juliol/setembre 2022
   Durada: 30 hores

   Curs impartit per professorat de Joviat FPintegrada

    Desitjo rebre informació:

    Nom interessat/da*

    Primer cognom*

    Segon cognom*

    Telèfon*


    Adreça electrònica*

    Especifica els cursos que vols rebre informació*

    * Camps obligatoris

    Ens has vist a:
    Ens coneix per:
    En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


    AULA VIRTUAL

    Sense requisits d’accés
    Inici: juliol/setembre 2022
    Durada: 30 hores

    Curs impartit per professorat de Joviat FPintegrada

     Desitjo rebre informació:

     Nom interessat/da*

     Primer cognom*

     Segon cognom*

     Telèfon*


     Adreça electrònica*

     Especifica els cursos que vols rebre informació*

     * Camps obligatoris

     Ens has vist a:
     Ens coneix per:
     En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


     AULA VIRTUAL

     Sense requisits d’accés
     Inici: juliol/setembre 2022
     Durada: 90 hores

     Curs impartit per professorat de Joviat FPintegrada

      Desitjo rebre informació:

      Nom interessat/da*

      Primer cognom*

      Segon cognom*

      Telèfon*


      Adreça electrònica*

      Especifica els cursos que vols rebre informació*

      * Camps obligatoris

      Ens has vist a:
      Ens coneix per:
      En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


      Joviat FPIntegrada | Servei d’Orientació
      jrafecas@joviat.cat  | tcano@joviat.cat
      T. 93 872 69 88 | C. Folch i Torres, 5-13 | 08241 Manresa

      Agrupacio-Escolar-Catalana
      somfilo
      erasmus+