FO Tècnics esportius

Formació Ocupacional subvencionada

CURSOS PER INICIAR PROPERAMENT

Certificat de professionalitat de Condicionament físic en grup amb suport musical

Inici: Juny 18
Finalització: Octubre 18
Durada: 630 hores, pràctiques em empreses incloses

CURSOS INICIATS I COMPLETS. Programant la propera edició

Certificat de professionalitat d'Instrucció en Ioga

Inici: 01/02/2018
Finalització: 24/07/2018
Durada: 590 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16 a 21 hores

Certificat de professionalitat de Guia Itinerari de baixa i mitja muntanya

Inici: 12/12/2017
Finalització: 27/6/2018
Durada: 630 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.