Atenció sociosanitària a persones a domicili (1a edició tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2

Adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Inici: 28 gener 2019
Finalització: 26 juliol 2019 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 15’30 h a 21’30 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats formatives  hores
Característiques i necessitats d’atenció higiènic-sanitària de les persones dependents 70
Administració d’aliments i tractaments a persones dependents al domicili 50
Millora de les capacitats físiques i primers auxilis per a les persones dependents al domicili 50
Manteniment i rehabilitació psicosocial de les persones dependents en domicili 80
Suport a les gestions quotidianes de les persones dependents 50
Interrelació, comunicació i observació amb la persona dependent i el seu entorn 80
 Gestió, aprovisionament i cuina en la unitat familiar de persones dependents 60
 Manteniment, neteja i organització del domicili de persones dependents 40
 Formació Complementària (FCOO03, FCOS01) 40
 Mòdul de pràctiques professionals no laborals de «Atenció sociosanitària a persones al domicili» 120
640 

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Per formalitzar la MATRÍCULA vine a les SESSIONS DE MATRICULACIÓ:
Dilluns: 11 h matí
Dimarts, dimecres i dijous: 16 h tarda
Folch i Torres, 5 de MANRESA

Més informació:
· Maribel Herranz, fcontinuada@joviat.cat
· Xesca Serra, xserra@joviat.cat
· Maite Santandreu, msantandreu@joviat.cat

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+