FO Serveis sociosanitaris i a la comunitat. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

Atenció sociosanitària a domicili (1a edició tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
9 gener 2020
Finalització:  2 juliol 2020 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària a domicili (2a edició tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 15 juny 2020
Finalització: 30 octubre 2020 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 15’30 h a 21’30 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària a domicili (3a edició tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 8 gener 2020
Finalització: 2 juliol 2020 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 15’30 h a 21’30 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària a domicili (4a edició tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 11 maig 2020
Finalització: 30 octubre 2020 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 08’30 h a 14’30 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària en institucions socials (matí)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 9 gener 2020
Finalització: 7 maig 2020 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Durada: 490 hores (80 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària en institucions socials (tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 15 juny 2020
Finalització: 30 octubre 2020
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h
Durada: 490 hores (80 h de pràctiques en empreses)

  Contacte informació de cursos:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+