FO Serveis sociosanitaris i a la comunitat

Formació Ocupacional subvencionada

Cursos adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

CURSOS PER INICIAR PROPERAMENT

Atenció sociosanitària a persones a domicili (tarda)

Inici: 17 desembre 2018
Finalització: 5 juliol 2019 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària a persones a domicili (tarda)

Inici: 28 gener 2019
Finalització: 26 juliol 2019 (pràctiques incloses)
Horari: de dilluns a divendres de 15’30 h a 21’30 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària a persones en institucions (tarda)

Inici: A determinar
Finalització: A determinar
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h
Durada: 490 hores (80 h de pràctiques en empreses)

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.