FO Serveis sociosanitaris i a la comunitat

Formació Ocupacional subvencionada

CURSOS INICIATS I COMPLETS. Programant la propera edició

Atenció sociosanitària a persones a domicili (tarda)

Inici: 02/03/2018
Finalització: 12/09/2018
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 a 21.30 h
Durada: 640 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Atenció sociosanitària a persones en institucions (tarda)

Inici: 13/03/2018
Finalització: 31/07/2018
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h
Durada: 490 hores (80 h de pràctiques en empreses)

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.