Trasllat sanitari (tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2

Adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Inici: 10/12/2018
Finalització: 28/05/2019
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 h a 21.30 h
Durada: 600 hores (160 h de pràctiques en empreses)

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats formatives Hores
Organització de l’entorn de treball en transport sanitari 40
Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la dotació material 60
Valoració inicial del pacient a urgències o emergències sanitàries 50
Suport vital bàsic 60
Assistència al suport vital avançat 50
Assegurament de l’entorn de treball per a l’equip assistencial i el pacient 40
Trasllat del pacient al centre sanitari 60
Tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi 40
Formació Complementària (FCOO03, FCOS01) 40
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de transport sanitari 160
600

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Per formalitzar la MATRÍCULA vine a les SESSIONS DE MATRICULACIÓ:
Dilluns: 11 h matí
Dimarts, dimecres i dijous: 16 h tarda
Folch i Torres, 5 de MANRESA

Més informació:
· Maribel Herranz, fcontinuada@joviat.cat
· Xesca Serra, xserra@joviat.cat
· Maite Santandreu, msantandreu@joviat.cat
· Rosa Gasulla, rgasulla@joviat.cat

Contacte informació de cursos:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*


Adreça electrònica*

Especifica els cursos que vols rebre informació*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+