FO Sanitat. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

Trasllat sanitari (matí)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 27/11/2018
Finalització: 21/05/2019
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Durada: 600 hores (160 h de pràctiques en empreses)

Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes (matí)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
 23/05/2019
Finalització: 30/10/2019
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h
Durada: 500 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Trasllat sanitari (tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
 10/12/2018
Finalització: 28/05/2019
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 h a 21.30 h
Durada: 600 hores (160 h de pràctiques en empreses)

Atenció sanitària a múltiples víctimes i catàstrofes (tarda)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
 30/05/2019
Finalització: 31/10/2019
Horari: de dilluns a divendres de 15.00 h a 22.00 h
Durada: 500 hores (120 h de pràctiques en empreses)

Contacte informació de cursos:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*


Adreça electrònica*

Especifica els cursos que vols rebre informació*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+