Serveis de Restaurant

Certificat de professionalitat de nivell 2

Cursos 100% subvencionats
Adreçats a persones treballadores en situació d’atur

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: juny 2022
Durada: 590 hores, pràctiques en empreses incloses

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats Formatives Hores
Sistemes d’aprovisionament i “mise en place” en restaurant. 40
Servei i atenció al client en restaurant 50
Facturació i tancament d’activitat en restaurant 40
Servei de vins 90
Elaboració i acabat de plats en vista del client 50
Serveis especials en restauració 80
Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria 60
Anglès professional per a serveis de restauració 90
Formació Complementària (FCOO03, FCOS01) 10
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de ‘Serveis de restaurant’ 80
  590

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

CONTACTE