Serveis de Restaurant

Certificat de professionalitat de nivell 2

Adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
29 octubre 2019
Finalitazació: 03 d’abril 2020
Durada: 590 hores, pràctiques en empreses incloses

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats Formatives Hores
Sistemes d’aprovisionament i “mise en place” en restaurant. 40
Servei i atenció al client en restaurant 50
Facturació i tancament d’activitat en restaurant 40
Servei de vins 90
Elaboració i acabat de plats en vista del client 50
Serveis especials en restauració 80
Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria 60
Anglès professional per a serveis de restauració 90
Formació Complementària (FCOO03, FCOS01) 10
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de ‘Serveis de restaurant’ 80
  590

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Per formalitzar la MATRÍCULA vine a les SESSIONS DE MATRICULACIÓ:
Dilluns: 11 h matí
Dimarts, dimecres i dijous: 16 h tarda
Folch i Torres, 5 de MANRESA

Més informació:
· Maribel Herranz, fcontinuada@joviat.cat
· Xesca Serra, xserra@joviat.cat
· Maite Santandreu, msantandreu@joviat.cat

CONTACTE