Certificat de professionalitat de Serveis de Restaurant

Curs adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Inici: 08/01/2018
Finalització: 29/6/2018
Durada: 590 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 h a 21:30 h

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats Formatives Hores
Sistemes d’aprovisionament i “mise en place” en restaurant. 40
Servei i atenció al client en restaurant 50
Facturació i tancament d’activitat en restaurant 40
Servei de vins 90
Elaboració i acabat de plats en vista del client 50
Serveis especials en restauració 80
Seguretat i higiene i protecció ambiental en hoteleria 60
Anglès professional per a serveis de restauració 90
Formació Complementària (FCOO03, FCOS01) 10
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de ‘Serveis de restaurant’ 80
  590

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Per formalitzar la MATRÍCULA vine a les SESSIONS DE MATRICULACIÓ:
Dilluns: 11 h matí
Dimarts, dimecres i dijous: 16 h tarda
Folch i Torres, 5 de MANRESA

Més informació:
· Maribel Herranz, fcontinuada@joviat.cat
· Xesca Serra, xserra@joviat.cat
· Maite Santandreu, msantandreu@joviat.cat

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.