Certificat de professionalitat de Cuina

Curs adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Inici: 4/12/2017
Finalització: 27/7/2018
Durada: 820 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 22 h

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats Formatives

Hores

Seguretat e higiene i protecció ambiental en hoteleria

60

Definir ofertes gastronòmiques senzilles, realitzar l’aprovisionament i controlar consums

70

Preelaboració i conservació de vegetals i bolets

60

Preelaboració i conservació de peixos, crustacis i mol·luscs

60

Preelaboració i conservació de carns, aus i caça

70

Elaboracions bàsiques i plats elementals amb hortalisses, llegums secs…

70

Elaboracions bàsiques i plats elementals amb peixos, crustacis i mol·luscs

60

Elaboracions bàsiques i plats elementals amb carns, aus, cacera

70

Elaboracions bàsiques de rebosteria i postres elementals

40

Cuina creativa o d’autor

30

Cuina espanyola i internacional

80

Decoració i exposició de plats

60

Complementària

10

Pràctiques professionals

80

820

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Per formalitzar la MATRÍCULA vine a les SESSIONS DE MATRICULACIÓ:
Dilluns: 11 h matí
Dimarts, dimecres i dijous: 16 h tarda
Folch i Torres, 5 de MANRESA

Més informació:
· Maribel Herranz, fcontinuada@joviat.cat
· Xesca Serra, xserra@joviat.cat
· Maite Santandreu, msantandreu@joviat.cat

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.