FO Hoteleria i pastisseria

Formació Ocupacional subvencionada

Cursos adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

CURSOS PER INICIAR PROPERAMENT

Operacions bàsiques de pastisseria (1a edició)

Inici: Desembre 2018
Finalització: Abril 2019
Durada: 450 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16’30 a 21’30h

Operacions bàsiques de restaurant i bar

Inici: Gener 2019
Finalització: Abril 2019
Durada: 310 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16 h a 21 h

Operacions bàsiques de cuina

Inici: Gener 2019
Finalització: Maig 2019
Durada: 370 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16h a 21:30h

Certificat de professionalitat de Cuina

Inici: Gener 2019
Finalització:
Juliol 2019
Durada: 820 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16’30 h a 21’30 h

Certificat de professionalitat de Serveis de Restaurant

Inici: Gener 2019
Finalització: Juny 2019
Durada: 590 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 h a 21:30 h

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.