FO Hoteleria i pastisseria

Formació Ocupacional subvencionada

TEXT MARIBEL

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient

Inici: 06/09/2017
Durada: 100 hores

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes

Inici: 12/09/2017
Durada: 100 hores

Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi

Inici: 18/09/2017
Durada: 45 hores

Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi

Inici: 20/09/2017
Durada: 45 hores

aec
somfilo
Logo-Programa-She