Trasllat sanitari

Certificat de professionalitat de nivell 2

Adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Edició 1:
Inici: 9 de gener 2023
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00

Edició 2:
Inici: 8 de març 2023
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00

Edició 3:
Inici: 10 d’abril 2023
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Trasllat sanitari Hores
MF0069_1: Operacions de manteniment preventiu del vehicle i control de la seva dotació material UF0679: Organització de l’entorn de treball en transport sanitari 40
UF0680: Diagnosi preventiva del vehicle i manteniment de la seva dotació material 60
MF0070_2: Tècniques de suport vital bàsic i de recolzament al suport vital avançat UF0677: Suport vital bàsic 60
UF0678: Recolzament al suport vital avançat 50
UF0681: Valoració inicial del o de la pacient en urgències o emergències sanitàries 50
MF0071_2: Tècniques d’immobilització, mobilització i trasllat del o de la pacient UF0682: Assegurament de l’entorn de treball per a l’equip assistencial i la o el pacient 40
UF0683: Trasllat del o de la pacient al centre sanitari 60
MF0072_2: Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi MF0072_2: Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi 40
MP0140: Mòdul de pràctiques professionals no laborals MP0140: Mòdul de pràctiques professionals no laborals 160
  Total d’hores: 600

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

CONTACTE