FO Sanitat. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Cursos 100% subvencionats
Adreçats a persones treballadores en situació d’atur

CURSOS 2023

Trasllat sanitari

Certificat de professionalitat de nivell 2

Edició 1:
Inici: 9 de gener 2023
Finalització: juny 2023
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00

Edició 2:
Inici: 8 de març 2023
Finalització: juliol 2023
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00

Edició 3:
Inici: 10 d’abril 2023
Finalització: novembre 2023
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

Certificat de professionalitat de nivell 2

Edició 1:
Inici: 25 de gener 2023
Finalització: juny 2023
Durada: 340 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 9:00 a 14:00

Edició 2:
Inici: 10 de juliol 2023
Finalització: novembre 2023
Durada: 500 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:00 a 20:00

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+