Pastisseria i confiteria

Certificat de professionalitat de nivell 2

Cursos 100% subvencionats
Adreçats a persones treballadores en situació d’atur

Inici: 26 de gener 2023
Finalització: juny 2023
Durada: 590 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30

Requisits d’accés:
Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels estudis següents finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats formatives Hores
Aplicació i normes higienicosanitàries 30
Aprovisionament intern a pastisseria 30
Conservació a pastisseria 60
Preelaboració de productes bàsics de pastisseria 90
Elaboracions bàsiques de productes de pastisseria 90
Presentació i decoració de productes de rebosteria i pastisseria 30
Complementària 20
Pràctiques professionals no laborals 80
430

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

CONTACTE