FO Pastisseria. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

Operacions bàsiques de pastisseria (3a edició)

Certificat de professionalitat de nivell 1
Inici:
Novembre 2020
Finalització: a determinar
Durada: 450 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16’30 a 21’30h

Pastisseria i confiteria (2a edició)

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: Novembre 2020
Finalització: a determinar
Durada: 450 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 21:30h

Contacte informació de cursos:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*


Adreça electrònica*

Especifica els cursos que vols rebre informació*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+