Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

Certificat de professionalitat de nivell 2

Adreçat a persones en situació d’atur, 100% subvencionat

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 13 de març de 2023
Finalització: octubre de 2023
Durada: 650 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres, de 15:30 a 20:30. Amb disponibilitat als matins per fer les sortides pràctiques.

Requisits d’accés:
Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Unitats Formatives (UF)
640 hores

Anàlisi diagnòstica i avaluació en activitats de conducció en baixa i mitja muntanya 70 h
Disseny i gestió d’itineraris per baixa i mitja muntanya 70 h
Entorn de baixa i mitja muntanya -cartografia – conservació – meteorologia i orientació 80 h
Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya 80 h
Material esportiu i entrenament bàsic per a la progressió en baixa i mitja muntanya 60 h
Tècniques de desplaçament en baixa i mitja muntanya’ 90h
Primers Auxilis 40h
Mòdul de pràctiques professionals no laborals de ‘Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya’ 120h
Total 640h

Lloc:
JOVIAT FPi Formació Professional integrada
C. Folch i Torres. 5-13
08241 Manresa

Impartit per:
Professorat de Joviat

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

CONTACTE