FO Activitats físiques i esportives. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Cursos 100% subvencionats
Adreçats a persones treballadores en situació d’atur

CURSOS INICI SETEMBRE 2022

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 19 / setembre / 2022
Finalització: desembre 2022
Durada: 380 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari:
dilluns, dimarts i divendres de 13 h a 19:30
dimecres i dijous de 13 h a 16 h
dissabtes de 8:30 a 15 h

Guia per itineraris amb bicicleta

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 12 / setembre / 2022
Finalització: desembre de 2022
Durada: 460 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Amb disponibilitat als matins per fer les sortides pràctiques.

CURSOS INICIATS

Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici: 17 / maig / 2022
Finalització: setembre de 2022
Durada: 650 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 21 h. Amb disponibilitat als matins per fer les sortides pràctiques.

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+