FO Activitats físiques i esportives. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

CURSOS INICIATS

Certificat de professionalitat de Guia Itinerari de baixa i mitja muntanya

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
28 Octubre 2019
Finalització: 24 Febrer 2020
Durada: 440 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15h a 21h. Les sortides professionals són al matí

Certificat de professionalitat de Guia Itineraris amb bicicleta

Certificat de professionalitat de nivell 2
Inici:
15 Octubre 2019
Finalització: 13 Març 2020
Durada: 440 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15’00 a 21’00h. Les sortides professionals són al matí

  Contacte informació de cursos:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+