FO Activitats físiques i esportives. Certificats de Professionalitat

Formació Ocupacional subvencionada

Adreçats a persones en situació d’atur, 100% subvencionats

CURSOS PENDENTS D’APROVACIÓ

Guia per itineraris amb bicicleta

Certificat de professionalitat de nivell 2
Dates:
a determinar
Durada: 340 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Les sortides professionals són al matí

Condicionament físic en suport musical

Certificat de professionalitat de nivell 2
Dates:
a determinar
Durada: 510 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Les sortides professionals són al matí

Instrucció en ioga

Certificat de professionalitat de nivell 2
Dates:
a determinar
Durada: 470 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Les sortides professionals són al matí

Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

Certificat de professionalitat de nivell 2
Dates:
a determinar
Durada: 530 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Les sortides professionals són al matí

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Certificat de professionalitat de nivell 2
Dates:
a determinar
Durada: 290 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Les sortides professionals són al matí

Cura i maneig de cavalls

Certificat de professionalitat de nivell 2
Dates:
a determinar
Durada: 510 hores, pràctiques em empreses incloses
Horari: de dilluns a divendres de 15 h a 20 h. Les sortides professionals són al matí

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+