FC Tècnics esportius

Curs no subvencionat

Certificat de Professionalitat d'Instructor en Ioga

Durada: 2 anys
Horari:
 divendres de 17 h a 21 h i dissabtes de 10 h a 14 h i de 15.30 h a 18.30 h
+2 retirs de caps de setmana
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Domini de les tècniques del Ioga + resta dels mòduls d'Instructor en Ioga

 • DOMINI DE LES TÈCNIQUES DEL IOGA:
  · Període: març-abril-maig 2019
  · Horari: divendres de 18 h a 22 h i dissabtes de 10:30 a 15:30 h
  · Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses
 • INSTRUCTOR EN IOGA:
  · Període: març-abril-maig 2019
  · Horari: dissabtes de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h
  + 2 retirs de caps de setmana
  Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Guia d'itinerari eqüestre en el medi natural

Període: març-abril-maig 2019
Durada: 600 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: de dimarts a divendres de 15:30 h a 20:30 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Socorrisme en instal·lacions aquàtiques

Període: març-abril-maig 2019
Horari: de dilluns a divendres de 15:00 h a 21:00 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Tècniques bàsiques de munta a cavall + higiene + alimentació

Tècniques bàsiques de munta a cavall
Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí
Alimentació, maneig general i primers auxilis al bestiar equí

Període: març-abril-maig 2019
Horari: de dilluns a divendres de 14:30 h a 20:30 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+