Formació Continuada HOTELERIA

Formació subvencionada per a treballadores i treballadors

Tapes, canapès i pinxos

Període: 13/12/19 al 17/01/20. Durada: 20 hores. Horari: divendres de 16:30 a 21:30

Cuina vegana

1a EDICIÓ-Període: 10/12/19 al 17/12/19. Durada: 15 hores. Horari: dimarts de 16:30 a 21:30 (Cuina vegana de Nadal)
2a EDICIÓ-Període: febrer-març 2020. Durada: 15 hores. Horari: dimarts de 16:30 a 21:30
3a EDICIÓ-Període: abril – maig 2020. Durada: 15 hores. Horari: dimarts de 16:30 a 21:30
4a EDICIÓ-Període: juny – juliol 2020. Durada: 15 hores. Horari: dimarts de 16:30 a 21:30

Cocteleria

Període: març 2020. Durada: 20 hores. Horari: dimarts de 16:30 a 20:30

Cuina

Període: gener-febrer-març 2020. Durada: 40 hores. Horari: divendres de 16:30 a 21:30

Cuina japonesa

Període: abril – maig 2020. Durada: 20 hores. Horari: divendres de 16:30 a 21:30

Cuina per a celíacs

Període: març 2020. Durada: 15 hores. Horari: dimarts de 16:30 a 21:30

Elaboració de menús

Període: febrer-març 2020. Durada: 15 hores. Horari: divendres de 16:30 a 21:30

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.