FC Hoteleria

Cocteleria

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 20 hores
Horari: dimarts de 16:30 a 20:30 hores

Cuina

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 40 hores
Horari: dimarts i dimecres de 16:30 a 20:30 h

Cuina japonesa

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 20 hores
Horari: dilluns tarda

Cuina per a celíacs

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 15 hores
Horari: dilluns de 16:30 a 21:30 h

Elaboracions de plats a la vista del client

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 50 hores
Horari: dilluns i dimarts de 17 h a 21 h

Productes culinaris

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 170 hores
Horari: dilluns, dimarts i dimecres de 16:00 a 21:30 hores
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Servei de vins a Manresa

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 90 hores
Horari: dimarts i dimecres de 17:30 a 21:00

Tapes, canapès i pinxos

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 20 hores
Horari: de 16:30 a 20:30 h

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.