FC Seguretat alimentària APPCC

Formació subvencionada per a treballadores i treballadors

logos-cursos-subvencionats-treballadors

Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

1ª Edició: Període: gener 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Manresa)

1ª Edició: Període: gener 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Viladecans)

1ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Solsona)

1ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Sabadell)

1ª Edició: Període: març 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Hospitalet de Llobregat)

1ª Edició: Període: abril 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Tarragona)

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments

1ª Edició: Període: gener 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Manresa)

1ª Edició: Període: gener 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Viladecans)

1ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Solsona)

1ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Sabadell)

1ª Edició: Període: març 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Hospitalet de Llobregat)

1ª Edició: Període: abril 2020. Durada: 6 hores. Horari: divendres de 14:30 h a 20:30 h (Tarragona)

Sistemes APPCC Bàsic

1ª Edició: Període: gener 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Manresa)

1ª Edició: Període: gener 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Viladecans)

1ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Solsona)

2ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Manresa)

3ª Edició: Període: març 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Manresa)

Sistemes APPCC avançat

1ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Manresa)

2ª Edició: Període: febrer 2020. Durada: 10 hores. Horari: dijous i divendres de 15:30 h a 20:30 h (Manresa)

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.