Formació Continuada EMPRESA I DIGITAL

Formació subvencionada per a treballadores i treballadors

Comptabilitat bàsica

Període: 30/01/2020 al 14/05/2020. Durada: 60 hores. Horari: dijous 17 h a 21:30 h

Comptabilitat informatitzada

Període: 04/02/2020 al 31/03/2020. Durada: 40 hores. Horari: dimarts 17 h a 21:30

Actualització fiscal i comptable

Període: 02/03/2020 al 30/04/2020. Durada: 15 hores. Horari: dilluns 17:30 h a 20:30 h

Comptabilitat avançada

Període: 14/04/2020 al 21/07/2020. Durada: 60 hores. Horari: dimarts 17 h a 21:30

Prestacions de la seguretat social Nivell bàsic

Període: 20/04/2020 al 18/05/2020. Durada: 15 hores. Horari: dimarts 17:30 h a 20:30 h

Aspectes laborals del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

Període: 20/04/2020 al 11/05/2020. Durada: 15 hores. Horari: dimarts 17 h a 21 h

Comerç electrònic en dispositius mòbils

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 50 hores. Horari: dilluns i dimecres de 19 h a 22 h

Comerç electrònic i botiga virtual

1a EDICIÓ-Període: març-abril-maig 2020. Durada: 50 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
2a EDICIÓ-Període: març-abril-maig 2020. Durada: 50 hores. Horari: dilluns i dimecres de 18:30 a 22 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 40 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30

Optimitza la teva botiga

1a EDICIÓ-Període: març 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
2a EDICIÓ-Període: abril 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
3a EDICIÓ-Període: maig 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
4a EDICIÓ-Període: abril-maig 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
5a EDICIÓ-Període: abril-maig 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30

Tinc una botiga física: com puc vendre per internet?

1a EDICIÓ-Període: març-abril-maig 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
2a EDICIÓ-Període: març-abril-maig 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
3a EDICIÓ-Període:  juny- juliol 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
4a EDICIÓ-Període: juny- juliol 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30
5a EDICIÓ-Període: juny- juliol 2020. Durada: 12 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30

Gestió de proveïdors

Certificat de professionalitat de Gestió i control de l’aprovisionament Nivell 3
Període:  de febrer a juliol 2020. Durada: 80 hores. Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 20:30

Optimització de la cadena logística

Certificat de professionalitat d’Organització i gestió de Magatzem  Nivell 3
Període:  de febrer a juliol 2020. Durada: 90 hores. Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 21:30

Promocions en espais comercials

Certificat de professionalitat de Gestió i control de l’aprovisionament Nivell 3
Període:  de febrer a juliol 2020. Durada: 70 hores. Horari: dilluns i dimecres de 16:30 a 21:30

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+