FC Empresa i digital

Formació subvencionada per a treballadors

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS

Comerç electrònic i botiga virtual

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Comerç electrònic en dispositius

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Comerç electrònic i botiga virtual

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Promoció i negoci a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2020. Durada: 45 hores. Horari: dilluns i dimecres de 14 h a 17:30 h

Comptabilitat informatitzada

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 40 hores
Horari: dimecres de 17 h a 21 h

Comptabilitat avançada

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 60 hores
Horari: dilluns de 17 h a 21 h

Comptabilitat avançada

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 60 hores
Horari: dilluns de 17 h a 21 h

Comptabilitat avançada

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 60 hores
Horari: dilluns de 17 h a 21 h

Comptabilitat informatitzada

Període: març-abril-maig 2020
Durada: 40 hores
Horari: dimecres de 17 h a 21 h

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+