FC Sanitat

Formació Continuada subvencionada

Cursos adreçats a treballadors ocupats, 100% subvencionats

CURSOS PER INICIAR PROPERAMENT

Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi

Inici: Juliol 2018
Finalització: octubre 2018

Dies de la setmana: Dilluns
Durada: 40 hores

CURSOS INICIATS I COMPLETS. Programant la propera edició

Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible (edició 1)

Inici: 14/09/2017
Finalització: 30/11/2017
Durada: 60 hores

Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible (edició 2)

Inici: novembre/2017
Finalització: desembre/2017
Durada: 60 hores

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes (edició 1)

Inici: 19/10/2017
Finalització: 05/12/2017
Durada: 100 hores

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes (edició 2)

Inici: novembre/2017
Finalització: desembre/2017
Durada: 100 hores

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient (edició 1)

Inici: 13/09/2017
Finalització: 29/11/2017
Durada: 100 hores

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient (edició 2)

Inici: novembre/2017
Finalització: desembre/2017
Durada: 100 hores

Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi (edició 1)

Inici: 18/09/2017
Finalització: 06/11/2017
Durada: 40 hores

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Estic interessat/da en:

Ens has vist a:
Ens coneix per:* Camps obligatoris