FC Sanitat

Formació Continuada subvencionada

Cursos adreçats a treballadors ocupats, 100% subvencionats

CURSOS PER INICIAR PROPERAMENT

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes

Convalida M2 del TES
Inici: 19/09/2018
Finalització: 29/11/2018
Dies setmanals: Dimarts i dijous
Horari: 15 h a 20 h
Durada: 100 hores

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient

Convalida M6 del TES
Inici: 24/10/2018
Finalització: 3/12/2018
Dies setmana: dilluns, dimecres i divendres
Horari: 15:30 a 21:30 h
Durada: 100 hores

Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi

Inici: octubre 2018 (dates a determinar)
Finalització: novembre 2018 (dates a determinar)
Dies de la setmana: Dilluns
Horari: 16 h a 21 h
Durada: 40 hores

CURSOS INICIATS I COMPLETS. Programant la propera edició

Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible (edició 2)

Inici: novembre/2017
Finalització: desembre/2017
Durada: 60 hores

Logística sanitària en situacions d'atenció a múltiples víctimes i catàstrofes (edició 2)

Inici: novembre/2017
Finalització: desembre/2017
Durada: 100 hores

Tècniques d'immobilització, mobilització i trasllat del/la pacient (edició 2)

Inici: novembre/2017
Finalització: desembre/2017
Durada: 100 hores

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.