FC Hoteleria

Formació Continuada subvencionada

TEXT MARIBEL

Manipulació d'aliments i control d'al·lergents

Inici: setembre
Durada: 120 hores

aec
somfilo
Logo-Programa-She