FC Habilitats personals

Formació Continuada subvencionada

TEXT MARIBEL

Eines per a la mediació (2a Edició)

Inici: setembre
Durada: 120 hores

Mindfulness (3a edició)

Inici: 06/09/2017
Durada: 30 hores

aec
somfilo
Logo-Programa-She