FC Habilitats personals

Formació Continuada subvencionada

Cursos adreçats a treballadors ocupats, 100% subvencionats

CURSOS INICIATS I COMPLETS. Programant la propera edició

Mindfulness (edició 4)

Inici: Pendent aprovació

Durada: 30 hores

Eines per a la mediació (2a Edició)

Inici: pendent aprovació

Durada: 30 hores

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Estic interessat/da en:

Ens has vist a:
Ens coneix per:* Camps obligatoris