FC Empresa i digital

Cursos adreçats a treballadors i treballadores.

NOUS CURSOS A MIDA PER A EMPRESES

Comerç a través de les xarxes socials

Període: març-abril-maig 2019
Durada: 30 hores
Horari: Dilluns de 14:30 a 16:30
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Comerç electrònic i botiga virtual

Inici: 22/octubre/2018
Finalització: 4/desembre/2018
Durada: 45 hores
Horari: 14 h a 17’30 h
Dies: Dilluns i dimecres
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Comptabilitat avançada

Inici: 17/setembre/2018
Finalització: 26/novembre/2018
Durada: 60 hores
Horari: 17 h a 21 h
Dies: tots els dilluns i quatre dimarts (18 setembre, 2 i 16 d’octubre i 6 novembre)
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Comptabilitat informatitzada

Inici: 19/setembre/2018
Finalització: 21/novembre/2018
Durada: 40 hores
Horari: els dimecres 17 h a 21 h
Possibilitat de gestionar la bonificació per a empreses

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.