FC Administratiu

Formació Continuada subvencionada

Cursos adreçats a treballadors ocupats, 100% subvencionats

CURSOS PER INICIAR PROPERAMENT

Comerç a través de les xarxes socials

Inici: 8/octubre/2018
Finalització: 4/desembre/2018
Durada: 30 hores
Horari: 14:30 a 16:30
Dies: Dilluns i dimarts

Comerç electrònic i botiga virtual

Inici: 10/octubre/2018
Finalització: 3/desembre/2018
Durada: 45 hores
Horari: 14 h a 17 h
Dies: Dilluns i dimecres

Comptabilitat avançada

Inici: 17/setembre/2018
Finalització: 26/novembre/2018
Durada: 60 hores
Horari: 17 h a 21 h
Dies: tots els dilluns i quatre dimarts (18 setembre, 2 i 16 d’octubre i 6 novembre)

Comptabilitat informatitzada

Inici: 19/setembre/2018
Finalització: 21/novembre/2018
Durada: 40 hores
Horari: els dimecres 17 h a 21 h

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:






Ens coneix per:




En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.