Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes

Certificat de professionalitat de nivell 2

Adreçat a treballadors/res en actiu, 100% subvencionats

logos-cursos-subvencionats-treballadors

Inici: setembre
Finalització: desembre
Durada: 500 hores, pràctiques en empreses incloses
Horari: Els horaris estan adaptats per a treballadors. De dilluns a divendres, de 19:00 a 22:00 (en línia) i els dissabtes (presencials), de 9:00 a 14:00.

Requisits d’accés: Nivell 2 – Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels estudis següents finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Aquest curs s’impartirà en modalitat híbrida, un 75% de les classes seran en línia i un 25% seran presencials al nostre centre Joviat de Manresa.

Atenció sanitària a múltiples víctimes i en catàstrofes Hores
MF0360_2: Logística sanitària en situacions d’atenció a múltiples víctimes i catàstrofes UF0674: Models d’actuació davant múltiples víctimes 40
UF0675: Logística sanitària en catàstrofes 60
MF0361_2: Atenció sanitària inicial a múltiples víctimes UF0676: Organització sanitària inicial per a l’assistència sanitària a emergències col·lectives 30
UF0677: Suport vital bàsic 60
UF0678: Recolzament al suport vital avançat 50
MF0362_2: Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible MF0362_2: Emergències sanitàries i dispositius de risc previsible 60
MF0072_2: Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi MF0072_2: Tècniques de recolzament psicològic i social en situacions de crisi 40
noUC_FCO: Formació Complementària FCOO03: Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere 10
FCOS02: Bàsic de prevenció de riscos laborals 30
MP0139: Mòdul de pràctiques professionals no laborals MP0139: Mòdul de pràctiques professionals no laborals 120
  Total d’hores: 500

Més informació:
fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5 de MANRESA

CONTACTE