El nostre compromís amb la qualitat

Visió

Volem ser un centre referent en la Formació Professional Integral, tant en la Formació Professional Inicial com en la Formació Professional d’Ocupació.

Missió

Una formació al llarg de tota la vida.
Som una fundació educativa nascuda l’any 1960 amb un camí que s’inicia a la llar d’infants i segueix en l’etapa de primària, ensenyaments obligatoris i postobligatoris -a distància i presencials-, i formació ocupacional i continuada.
Un projecte educatiu que genera oportunitats d’aprenentatge i de creixement acompanyant a alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica.
Una institució compromesa amb la millora contínua i amb una clara vocació de servei que vetlla per aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones de la comunitat educativa.

Política de qualitat i compromís de la direcció

La política de qualitat de Joviat s’orienta cap a transformar l’Escola Joviat en una Escola de Vida.
La direcció de Joviat es compromet a:
· Adaptar l’organització a la nova normativa que regula la Formació Professional Integrada.
· Actualitzar una visió que es desplega a través de diferents estratègies i objectius.
· Avaluar internament i externament el sistema, mitjançant una sèrie de reunions de revisió i seguiment, per tal d’anar-lo adaptant a les necessitats del client i a la mateixa filosofia de millora contínua i amb la realització d’auditories internes.
· Complir amb tots els requisits aplicables.
· Complir amb tots els requisits per aconseguir l’atorgació dels cursos, executar-los i avaluar-los amb l’exigència que se’ns demana. La relació amb el servei d’Ocupació és constant i rigorosa.
· Aportar els recursos humans i materials necessaris per al correcte desenvolupament de l’activitat docent.
· Fer conèixer la política de qualitat, missió, visió i estratègia a totes les persones de Joviat.
· Vetllar per l’existència d’un clima laboral favorable, per desenvolupar les accions i els processos amb rigor i professionalitat.
· Promocionar i dotar dels recursos necessaris per a realitzar l’estratègia de la Formació Professional Integrada.

Resultats de qualitat de la convocatòria del Programa MIXT de Formació i Orientació

Aquest any hem obtingut molt bona satisfacció per part de les persones participants del programa Mixt d’Orientació i Formació 2021-2022.

Pel que fa als usuaris de l’orientació, un 73,9% manifesta un alt grau de satisfacció general amb el servei.

L’alumnat que ha participat a les formacions, puntuen la satisfacció general amb una mitjana de 3,73 sobre 4.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+