CP Curs d'accés+1r nivell d'hípica

Curs no subvencionat.

El curs d’accés consta d’uns mòduls de Certificats de Professionalitat, que aprovant-los, et permet accedir directament al Tècnic/a Esportiu/va de 1r Nivell d’Hípica.

Aquests mòduls d’aquests certificats convaliden la prova d’accés específica, així com alguns continguts del 1r nivell.

Curs d’accés (360 hores)
· Tècniques bàsiques de muntar a cavall
· Alimentació, maneig general i primers auxilis del bestiar equí
· Higiene, cures i manteniment físic del bestiar equí.

Bloc comú (80 hores)
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic: (240 hores)
· Metodologia de l’ensenyament de la hípica
· Esdeveniments hípics
· Acompanyament per itineraris a cavall
· Formació pràctica

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/ a d’activitats esportives.

Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure.

• Graduat en ESO (o estudis equivalents).
• Inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya.

• Al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre.
• Al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

:: Matriculació (documentació) aquí

• Monitor/a d’iniciació a l’equitació
• Monitor/a d’iniciació a la competició hípica,
• Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats.

  Contacte informació de cursos:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+