ACREDITA'T convocatòria setembre 20-21

INFORMACIÓ GENERAL DEL PROCÉS D’ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES
Informació general del procés AQUÍ

PUBLICADES LES DATES DE LA 1a SESSIÓ GRUPAL DE TOTES LES COMISSIONS AVALUADORES (consulteu-la a la comissió on heu estat admesos)

* Aquestes dates es poden veure modificades.  Consulteu aquesta web durant la setmana anterior a la reunió per si es produeix algun canvi en la data.

Comunicació de renúncia a participar:
1. emplena aquest formulari
2. envia’l a fcontinuada@joviat.cat

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

COMISSIÓ AVALUADORA
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

EN AQUEST MOMENT ESTEM FEM LES REUNIONS GRUPALS I EN BREU INICIAREM LES REUNIONS INDIVIDUALS DE LA FASE D’ASSESSORAMENT

FASE D’AVALUACIÓ/RECONEIXEMENT

Inscripció i pagament de la taxa de la fase d’avaluació

Cal que formalitzeu la inscripció a l’avaluació i el pagament del preu públic del dia d’avui fins el dia 26 de maig de 2021.  Preu 13 € per UC.

La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

1. Empleneu i signeu la Sol·licitud d’inscripció a la fase d’avaluació que us enviarà el vostre assessor.

2. Realitzeu el pagament del preu públic fent un ingrés o transferència al número de compte de l’institut IEB, (també us ho enviarà el vostre assessor) fent constar al concepte el vostre nom, cognom i “Aval_Acredita’t IEB” ( nom_cognom_Aval_Acredita’t_JOVIAT) molt important.

3. Envieu dins del termini indicat, per correu electrònic a l’adreça matricula@ieb.cat , posant a l’assumpte del missatge “Acredita’t JOVIAT” amb còpia a fcontinuada@joviat.cat i també al vostre assessor:

– La Sol·licitud d’inscripció a l’avaluació
– El Comprovant del pagament
– En cas que gaudiu d’alguna bonificació o exempció del pagament:
> Si l’heu acreditat a la fase d’assessorament, no és necessari tornar a adjuntar la documentació acreditativa
> Si no l’heu acreditat, cal que envieu la documentació  acreditativa especificada a cada cas

Us respondrem amb un correu de confirmació de recepció. Rebut i pendent de revisió i inscripció correcta.

CONDICIONAMENT FÍSIC

COMISSIÓ AVALUADORA
CONDICIONAMENT FÍSIC

EN AQUEST MOMENT ESTEM FEM LES REUNIONS GRUPALS I EN BREU INICIAREM LES REUNIONS INDIVIDUALS DE LA FASE D’ASSESSORAMENT

FASE D’AVALUACIÓ/RECONEIXEMENT

Inscripció i pagament de la taxa de la fase d’avaluació

Cal que formalitzeu la inscripció a l’avaluació i el pagament del preu públic del dia d’avui fins el dia 26 de maig de 2021.  Preu 13 € per UC.

La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

1. Empleneu i signeu la Sol·licitud d’inscripció a la fase d’avaluació que us enviarà el vostre assessor.

2. Realitzeu el pagament del preu públic fent un ingrés o transferència al número de compte de l’institut IEB, (també us ho enviarà el vostre assessor) fent constar al concepte el vostre nom, cognom i “Aval_Acredita’t IEB” ( nom_cognom_Aval_Acredita’t_JOVIAT) molt important.

3. Envieu dins del termini indicat, per correu electrònic a l’adreça matricula@ieb.cat , posant a l’assumpte del missatge “Acredita’t JOVIAT” amb còpia a fcontinuada@joviat.cat i també al vostre assessor:

– La Sol·licitud d’inscripció a l’avaluació
– El Comprovant del pagament
– En cas que gaudiu d’alguna bonificació o exempció del pagament:
> Si l’heu acreditat a la fase d’assessorament, no és necessari tornar a adjuntar la documentació acreditativa
> Si no l’heu acreditat, cal que envieu la documentació  acreditativa especificada a cada cas

Us respondrem amb un correu de confirmació de recepció. Rebut i pendent de revisió i inscripció correcta.

YOGA

COMISSIÓ AVALUADORA
INSTRUCTOR/A EN YOGA

EN AQUEST MOMENT ESTEM FEM LES REUNIONS GRUPALS I EN BREU INICIAREM LES REUNIONS INDIVIDUALS DE LA FASE D’ASSESSORAMENT

FASE D’AVALUACIÓ/RECONEIXEMENT

Inscripció i pagament de la taxa de la fase d’avaluació

Cal que formalitzeu la inscripció a l’avaluació i el pagament del preu públic del dia d’avui fins el dia 26 de maig de 2021.  Preu 13 € per UC.

La manca de pagament del preu públic comporta la pèrdua del dret a participar en la convocatòria.

1. Empleneu i signeu la Sol·licitud d’inscripció a la fase d’avaluació que us enviarà el vostre assessor.

2. Realitzeu el pagament del preu públic fent un ingrés o transferència al número de compte de l’institut IEB, (també us ho enviarà el vostre assessor) fent constar al concepte el vostre nom, cognom i “Aval_Acredita’t IEB” ( nom_cognom_Aval_Acredita’t_JOVIAT) molt important.

3. Envieu dins del termini indicat, per correu electrònic a l’adreça matricula@ieb.cat , posant a l’assumpte del missatge “Acredita’t JOVIAT” amb còpia a fcontinuada@joviat.cat i també al vostre assessor:

– La Sol·licitud d’inscripció a l’avaluació
– El Comprovant del pagament
– En cas que gaudiu d’alguna bonificació o exempció del pagament:
> Si l’heu acreditat a la fase d’assessorament, no és necessari tornar a adjuntar la documentació acreditativa
> Si no l’heu acreditat, cal que envieu la documentació  acreditativa especificada a cada cas

Us respondrem amb un correu de confirmació de recepció. Rebut i pendent de revisió i inscripció correcta.

Més informació:
Maribel Herranz, mherranz@joviat.cat
T. 93 872 69 88 | C. Folch i Torres, 5-13 | Manresa