Ensenyament esportiu
Grau Superior Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme

Tècnic/a superior esportiu/va en Salvament i socorrisme

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Aquests estudis capaciten per:

 • Programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt.
 • Coordinar els recursos humans i materials en l’activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.

Bloc comú (220 hores)

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic (405 hores)

 • Planificació i programació de l’alt rendiment en salvament i socorrisme
 • Entrenament en salvament i socorrisme
 • Gestió del centre de salvament i socorrisme
 • Organització d’esdeveniments de salvament i socorrisme
 • Projecte final

Bloc de formació pràctica (250h)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a de màxim nivell de salvament i socorrisme
 • Director/a tècnic/a, de competicions i d’escoles esportives
 • Coordinador/a d’equips de rescat i socorrisme, d’unitats d’intervenció aquàtica, de socorrisme en esdeveniments i competicions esportives en el medi aquàtic

Entitats de caràcter públic, entitats de caràcter privat, entitats esportives municipals, patronats esportius, centres d’alt rendiment esportiu, centres de tecnificació esportiva, federacions esportives, clubs esportius i socials, associacions esportives, empreses de serveis esportius, empreses de serveis turístics, centres turístics, centres educatius, instal·lacions aquàtiques i espais aquàtics naturals que ofereixen activitats aquàtiques i esportives en salvament i socorrisme, empreses de serveis dels sectors esportius, oci, lleure i turisme.

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en salvament i socorrisme i
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.