Grau Superior Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu de socorristes i equips de socorristes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l’activitat de salvament i socorrisme, i dirigir escoles de salvament i socorrisme.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Té una durada total de 875 hores • 1 curs acadèmic

Mòduls del bloc comú (220 hores)

• Factors fisiològics de l’alt rendiment
• Factors psicosocials de l’alt rendiment
• Formació de formadors esportius
• Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Mòduls del bloc específic (655 hores)

• Planificació i programació de l’alt rendiment en salvament i socorrisme
• Entrenament en salvament i socorrisme
• Gestió del centre de salvament i socorrisme
• Organització d’esdeveniments de salvament i socorrisme
• Projecte final
• Formació pràctica

• Entrenador/a de màxim nivell de salvament i socorrisme.
• Director/a tècnic/a.
• Director/a de competicions.
• Director/a d’escoles esportives.
• Coordinador/a d’equips de rescat i socorrisme,
• Coordinador/a d’unitats d’intervenció aquàtica.
• Coordinador/a de socorrisme en esdeveniments i competicions esportives en el medi aquàtic.

Entitats de caràcter públic, entitats de caràcter privat, entitats esportives municipals, patronats esportius, centres d’alt rendiment esportiu, centres de tecnificació esportiva, federacions esportives, clubs esportius i socials, associacions esportives, empreses de serveis, empreses de serveis turístics, centres turístics, centres educatius, instal·lacions aquàtiques i espais aquàtics naturals que ofereixen activitats aquàtiques i esportives en salvament i socorrisme, empreses de serveis dels sectors esportius, oci, lleure i turisme.

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

• Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

• Tenir el títol de tècnic/a en salvament i socorrisme.

• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways