Grau Mitjà Salvament i socorrisme

SALVAMENT I SOCORRISME

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per:

· Dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Bloc comú (80 hores)
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic (295 hores)
· Instal·lacions aquàtiques i materials
· Metodologia de salvament i socorrisme
· Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
· Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques

Bloc de formació pràctica (165 hores)

· Monitor/a de salvament i socorrisme
· Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora
· Socorrista en piscines
· Socorrista en parcs aquàtics
· Socorrista en piscines naturals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen el certificat de cicle inicial de Salvament i socorrisme que els permet accedir al cicle final.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

Cicle final: SALVAMENT I SOCORRISME

El cicle final capacita per:

· Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments.
· Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
· Organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

Bloc comú (180 hores)
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva
· Gènere i esport

Bloc específic (480 hores)
· Escola de salvament i socorrisme
· Preparació física del socorrista
· Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme
· Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
· Espais aquàtics i materials
· Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals

Bloc de formació pràctica (180 hores)

· Entrenador/a de salvament i socorrisme
· Coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme
· Responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural
· Socorrista en platges marítimes
· Socorrista en platges fluvial
· Socorrista en llacs i embassaments
· Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica
· Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural
· Socorrista en activitats nauticoesportives
· Àrbitre auxiliar

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el cicle final de Salvament i socorrisme obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet accedir:

· A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Salvament i socorrisme, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final de Salvament i socorrisme cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta l’especialitat.

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.