Grau Mitjà Salvament i socorrisme

Salvament i Socorrisme

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per:

· Dinamitzar, instruir, dirigir i concretar la iniciació al medi aquàtic i esportiva en salvament i socorrisme.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els socorristes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell.

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Bloc comú (80 hores)
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic (295 hores)
· Instal·lacions aquàtiques i materials
· Metodologia de salvament i socorrisme
· Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
· Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques

Bloc de formació pràctica (165 hores)

· Monitor/a de salvament i socorrisme
· Jutge cronometrador o jutgessa cronometradora
· Socorrista en piscines
· Socorrista en parcs aquàtics
· Socorrista en piscines naturals

Les persones que superen el cicle inicial obtenen el certificat de cicle inicial de Salvament i socorrisme que els permet accedir al cicle final.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

El cicle final capacita per:

· Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva de salvament i socorrisme.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris en la participació d’activitats, competicions i esdeveniments.
· Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
· Organitzar activitats, competicions i esdeveniments dels nivells d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitats aquàtiques i d’espais aquàtics naturals, fent una vigilància permanent i eficient, preveient situacions potencialment perilloses i intervenint de forma eficaç davant un accident o situació d’emergència.

Bloc comú (180 hores)
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva
· Gènere i esport

Bloc específic (480 hores)
· Escola de salvament i socorrisme
· Preparació física del socorrista
· Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme
· Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
· Espais aquàtics i materials
· Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals

Bloc de formació pràctica (180 hores)

· Entrenador/a de salvament i socorrisme
· Coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme
· Responsable d’instal·lació aquàtica i/o d’equip de socorristes en el medi natural
· Socorrista en platges marítimes
· Socorrista en platges fluvial
· Socorrista en llacs i embassaments
· Socorrista de suport d’unitats d’intervenció aquàtica
· Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural
· Socorrista en activitats nauticoesportives
· Àrbitre auxiliar

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el cicle final de Salvament i socorrisme obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet accedir:

· A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Salvament i socorrisme, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final de Salvament i socorrisme cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta l’especialitat.

Piscines Municipals de Manresa, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways