Ensenyament esportiu
Grau Superior Esquí de muntanya

Muntanya i Escalada

Tècnic/a superior esportiu/va en Esquí de muntanya

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Aquests estudis capaciten per:

 • Programar l’entrenament i la participació d’esquiadors i esquiadores individuals i en equips en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (255 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II
 • Entrenament de l’esquí de muntanya
 • Formació tècnica de l’esquí de muntanya
 • Optimització de les tècniques de l’alpinisme

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Planificador/a o director/a de l’entrenament d’esquiadors/es d’alta muntanya d’alt nivell
 • Director/a d’escoles de muntanya i escalada
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles d’esports de muntanya i escalada
 • Clubs i associacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Empreses turístiques
 • Centres de formació de tècnics esportius d’esports de muntanya i escalada
 • Entitats esportives municipals
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Altres Cicles formatius de grau superior.

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya i
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics. Les persones que no compleixen aquest requisit han de superar el curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior o una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.