Grau Superior Esquí de muntanya

MUNTANYA I ESCALADA

Aquests estudis capaciten per:
• Programar l’entrenament i la participació d’esquiadors i esquiadores individals i en equips en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Continguts i durada
Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (455 hores)
• Desenvolupament professional III
• Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II
• Entrenament de l’esquí de muntanya
• Formació tècnica de l’esquí de muntanya
• Optimització tècniques de l’esquí de muntanya
• Formació pràctica

Projecte final (60 hores)

Empreses de turisme actiu i verd, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

• Planifi cador/a o director/a de l’entrenament d’esquiadors/es d’alta muntanya d’alt nivell
• Director/a d’escoles de muntanya i escalada.

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:
• Tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya.
• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

• Qualsevol estudi universitari ofi cial de grau.
• Altres Cicles formatius de grau superior.