Grau Superior Alta muntanya

MUNTANYA I ESCALADA

Aquests estudis capaciten per:
• Conduir persones i grups per terrenys d’alta muntanya i dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Continguts i durada
Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (455 hores)
• Conducció en alpinisme i esquí de
muntanya II
• Desenvolupament professional III
• Entrenament de l’alpinisme II
• Formació tècnica de l’esquí de
muntanya
• Optimització de les tècniques de
l’alpinisme
• Formació pràctica

Projecte final (60 hores)

Empreses de turisme actiu i verd, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

• Director/a de l’entrenament d’esportistes i equips amb l’objectiu de dur a terme ascensions i es escalades d’alta muntanya
• Conductor/a de grups en ascensions i escalades d’alta muntanya
• Director/a d’escoles de muntanya i escalada

Per accedir a aquest grau superior cal
complir els requisits següents:
• Tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya.
• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)
• Acreditar, mitjançant la presentació d’un currículum, que s’han completat
com a mínim les realitzacions esportives següents:

Dos itineraris d’escalada, a una alçada superior a 3.500m, que exigeixin la
resolució de problemes tècnics i requereixin estabilitat psíquica.
Set itineraris de roca, neu o gel, de difi cultat 6a o superior, a una alçada
superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s’hagin
fet en qualsevol època de l’any.

Tres itineraris de roca, neu o gel, de difi cultat 6a o superior, a una alçada
superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s’hagin
fet a l’hivern. Deu itineraris d’escalada en roca, amb una longitud mínima de 200 m de paret i de difi cultat 6b/A2.

Recorreguts d’esquí de muntanya d’alta ruta, durant setze dies, fets consecutivament o bé agrupats en períodes de quatre dies consecutius com
a mínim.

Cal tenir en compte que les ascensions d’alpinisme i d’itineraris d’escalda s’han d’haver fet com a primer de cordada o alternant llargs amb el company o companya, com a mínim en un 50% del temps de durada de l’ascensió.

• Qualsevol estudi universitari ofi cial de grau.
• Altres Cicles formatius de grau superior.