Ensenyament esportiu
Grau Superior Alta muntanya

Muntanya i Escalada

Tècnic/a superior esportiu/va en Alta muntanya

PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per:

• Conduir persones i grups per terrenys d’alta muntanya i dirigir escoles d’esports de muntanya i escalada.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (255 hores)

 • Conducció en alpinisme i esquí de muntanya II
 • Desenvolupament professional III
 • Entrenament de l’alpinisme II
 • Formació tècnica de l’esquí de muntanya
 • Optimització de les tècniques de l’alpinisme

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari, és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Director/a de l’entrenament d’esportistes i equips amb l’objectiu de dur a terme ascensions i es escalades d’alta muntanya
 • Conductor/a de grups en ascensions i escalades d’alta muntanya
 • Director/a d’escoles de muntanya i escalada
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles d’esports de muntanya i escalada
 • Clubs i associacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Centres de formació de tècnics esportius d’esports de muntanya i escalada
 • Entitats esportives municipals
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau.
 • Altres Cicles formatius de grau superior.

Per accedir a aquest grau superior cal complir tots els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a en alta muntanya.
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)
 • Acreditar, mitjançant la presentació d’un currículum, que s’han completat com a mínim les realitzacions esportives següents:
  Dos itineraris d’escalada, a una alçada superior a 3.500m, que exigeixin la resolució de problemes tècnics i requereixin estabilitat psíquica.
  Set itineraris de roca, neu o gel, de dificultat 6a o superior, a una alçada superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s’hagin fet en qualsevol època de l’any.
  Tres itineraris de roca, neu o gel, de dificultat 6a o superior, a una alçada superior a 2.000 m, amb una longitud mínima de 300 m de paret, que s’hagin fet a l’hivern. Deu itineraris d’escalada en roca, amb una longitud mínima de 200 m de paret i de difi cultat 6b/A2.
  Recorreguts d’esquí de muntanya d’alta ruta, durant setze dies, fets consecutivament o bé agrupats en períodes de quatre dies consecutius com a mínim.
  Cal tenir en compte que les ascensions d’alpinisme i d’itineraris d’escalda s’han d’haver fet com a primer de cordada o alternant llargs amb el company o companya, com a mínim en un 50% del temps de durada de l’ascensió.
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+