Grau Mitjà Escalada

Muntanya i Escalada

Aquests ensenyaments de segon nivell capaciten per organitzar activitats d’escalada, conduir escalades i dirigir l’entrament d’esportistes per a la participació en competicions d’escalada.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament
i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (250 hores)
· Desenvolupament professional II
· Coneixement del medi
· Psicologia dels esports de muntanya i escalada
· Formació tècnica i metodològica de l’ensenyament de l’escalada
· Equipament d’instal·lacions d’escalada
· Entrenament de l’escalada
· Seguretat en l’escalada
· Conducció en escalada

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

Empreses de turisme actiu i verd, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

· Guia d’escalada
· Programador/a i organitzador/a d’activitats lligades a l’ensenyament i la pràctica de l’escalada
· Entrenador/a d’escaladors i escaladores
· Director/a d’esportistes i equips en competicions d’escalada

· Tenir el certificat de 1r nivell d’excursionisme.
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport en Escalada, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Escalada, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways