Certificat de 1r nivell d'excursionisme

Muntanya i Escalada

Aquests ensenyaments proporcionen els coneixements i la capacitació bàsica per promoure activitats d’excursionisme i acompanyar persones o grups en la pràctica de l’excursionisme sota la supervisió de personal tècnic i/o professional.

DESCARREGAR FITXA

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (135 hores)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica d’excursionisme
· Medi ambient de muntanya
· Seguretat en l’excursionisme
· Didàctica i dinàmica de grups

Empreses de turisme actiu i verd, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

· Monitor/a d’activitats d’excursionisme
· Promotor/a d’activitats d’excursionisme
· Guia acompanyador/a d’activitats d’excursionisme

· Cal complir els requisits següents:

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).

· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

El certificat en excursionisme acredita que el seu titular té les competències necessàries per a realitzar activitats d’iniciació a l’excursionisme per itineraris de muntanya baixa i mitjana.

Les persones que superen el primer nivell obtenen un certificat que els permet accedir a qualsevol de les quatre especialitats de segon nivell de grau mitjà de muntanya (alta muntanya, descens de barrancs, escalada i muntanya mitjana), superant una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament i que avalua les capacitats físiques i tècniques per l’especialitat escollida.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways