Grau Superior Judo i Defensa Personal

Judo i Defensa Personal

El títol de tècnic/a esportiu/iva superior en judo i defensa personal acredita que la persona posseeix les competències necessàries per programar i dirigir l’entrenament esportiu orientat cap a l’obtenció i manteniment del rendiment en esportistes i equips, organitzar, tutelar i dirigir la participació dels esportistes en competicions d’alt nivell, coordinar la intervenció de tècnics especialistes, programar les funcions i coordinar la intervenció de tècnics especialistes a càrrec seu, organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació en judo i defensa personal.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Té una durada total de 775 hores

• Entrenador/a de màxim nivell de judo
• Director/a tècnic/a de judo i defensa personal
• Director/a d’escoles esportives de judo
• Director/a de centres esportius de defensa personal.

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

• Tenir el títol de tècnic/a en judo i defensa personal.

• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

• Entitats de caràcter públic.
• Entitats de caràcter privat.
• Entitats esportives municipals.
• Patronats esportius.
• Centres d’alt rendiment esportiu.
• Centres de tecnificació esportiva.
• Federacions esportives.
• Clubs esportius i socials.
• Associacions esportives.
• Empreses de serveis esportius.
• Empreses de serveis turístics.
• Centres turístics.
• Centres educatius.
• Empreses de serveis d’activitats esportives i recreatives i d’alt rendiment en judo.
• Empreses de serveis dels sectors esportius, oci, lleure, turisme i seguretat.

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

• Altres Cicles formatius de grau superior

Esport7, on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

El cicle final capacita per:

· Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en judo i defensa personal.
· Organitzar, acompanyar i tutelar els judokes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments.
· Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
· Organitzar activitats, competicions i esde- veniments dels nivells d’iniciació esportiva.

Bloc comú (180 hores)
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva
· Gènere i esport

Bloc específic (450 hores)
· Formació i tecnificació en judo i defensa personal
· Judo adaptat
· Entrenament en judo i defensa personal
· Organització i gestió de les activitats de judo
i defensa personal
· Defensa personal

Bloc de Formació pràctica (210 hores)

· Professor/a de judo i defensa personal
· Entrenador/a de judo i defensa personal
· Director/a tècnic/a d’una escola esportiva de judo
· Director/a tècnic/a en centres de formació de defensa personal.

· Per accedir al cicle final de Judo i defensa perso- nal cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat.

· Estar en possessió del cinturó negre segon Dan de judo (cal aportar el certificat emès per la Reial Federació Espanyola de Judo i Esports Associats).

Les persones que superen el cicle final de Judo i defensa personal obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va que els permet accedir:

· A un cicle de tècnic/a esportiu/va superior de Judo i defensa personal, si estan en possessió del cinturó negre tercer Dan i si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· Administracions públiques i entitats privades
· Federacions d’atletisme
· Entitats esportives municipals
· Patronats i clubs esportius i socials
· Escoles d’atletisme
· Centres d’iniciació
· Centres educatius
· Empreses de serveis esportius
· Campus d’atletisme

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways