Judo i defensa personal

JUDO I DEFENSA

Ensenyaments esportius de judo i defensa

Els ensenyaments  s’agrupen en les modalitats següents:

Grau Mitjà Judo i Defensa Personal

Ensenyament esportiu

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Grau Superior Judo i Defensa Personal

Ensenyament esportiu

Cicle Formatiu de Grau Superior