Grau Superior Hípica

Hípica

La competència general del Cicle de grau superior en Hípica consisteix en programar i dirigir l’entrenament esportiu dalt rendiment en el genet, el cavall, el binomi i els equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d’aquests en competicions d’alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; programar les tasques i coordinar els tècnics al seu càrrec; organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; i tot d’acord amb els objectius establerts, el nivell òptim de qualitat i en les condicions de seguretat.

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

La formació s’estructura en un únic nivell.

GRAU SUPERIOR EN HÍPICA o 3r NIVELL:

:: Bloc comú
• Factors fisiològics de l’alt rendiment
• Factors psicosocials de l’alt rendiment
• Formació de formadors esportius
• Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

:: Bloc específic:
• Planificació i programació de l’alt rendiment en hípica
• Preparació física del genet o amazona
• Entrenament esportiu/condicional del cavall d’alt rendiment esportiu
• Direcció i gestió de centres eqüestres
• Entrenament tècnic-tàctic en hípica
• Direcció tècnica en competicions hípiques d’alt rendiment esportiu
• Organització i gestió de competicions hípiques d’alt rendiment esportiu
• Projecte
• Formació pràctica

Instructor/a, planificador/a d’activitats eqüestres, entrenador/ a i director/a esportiu/va i d’activitats d’alta competició.

Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure, centres de dia i ensinistrament de cavalls, escoles d’equitació, centres educatius, empreses de serveis que ofereixen programes de perfeccionament en les disciplines hípiques i d’ensinistrament de cavalls per l’alt rendiment. L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a, promotor/ a d’activitats esportives i director/a esportiu/iva.

Per accedir a aquest nivell cal, a més de tenir aprovat el Batxillerat o estudis equivalents:
• Tenir el títol de Tècnic/a esportiu/iva en hípica
• Superar la prova d’accés específica que organitza el Departament d’Ensenyament (informació prova accés aquí)

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways