Grau Superior Hípica

Hípica

NOVETAT curs 18/19:
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats eqüestres, tota la informació aquí

Tècnic/a esportiu/va superior en Hípica

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

La competència general del Cicle de grau superior en Hípica consisteix en programar i dirigir l’entrenament esportiu d’alt rendiment en el genet, el cavall, el binomi i els equips; organitzar, tutelar i dirigir la participació d’aquests en competicions d’alt nivell; coordinar la intervenció de tècnics especialistes; programar les tasques i coordinar els tècnics al seu càrrec; organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació esportiva; i tot d’acord amb els objectius establerts, el nivell òptim de qualitat i en les condicions de seguretat. Organitzar i impartir la formació de TE en Hípica.

Bloc comú

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic

 • Planificació i programació de l’alt rendiment en hípica
 • Preparació física del genet o amazona
 • Entrenament esportiu/condicional del cavall d’alt rendiment esportiu
 • Direcció i gestió de centres eqüestres
 • Entrenament tècnic-tàctic en hípica
 • Direcció tècnica en competicions hípiques d’alt rendiment esportiu
 • Organització i gestió de competicions hípiques d’alt rendiment esportiu
 • Projecte
 • Formació pràctica

Instructor/a, planificador/a d’activitats eqüestres, entrenador/a i director/a esportiu/va i d’activitats d’alta competició.

Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure, centres de dia i ensinistrament de cavalls, escoles d’equitació, centres educatius, empreses de serveis que ofereixen programes de perfeccionament en les disciplines hípiques i d’ensinistrament de cavalls per l’alt rendiment. L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a,
instructor/a, entrenador/a, promotor/a d’activitats esportives i director/a esportiu/iva, professor/a de Tècniques Esportives en Hípica.

 • Superació de la prova d’accés específica que organitza el Departament d’Ensenyament
 • Batxillerat (o estudis equivalents)
 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en les disciplines hípiques de doma, salt i concurs complet

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom

Telèfon*
Adreça electrònica*

Estic interessat/da en:

Selecciona el centre on vols fer la formació:Ens has vist a:

Ens coneix per:* Camps obligatoris