Grau Mitjà Hípica: resistència, orientació i turisme eqüestre

Hípica

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS
  • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació.
  • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions, esdeveniments propis d’aquest nivell.
  • Guiar a usuaris a cavall per terrenys variats.

Bloc comú (80 hores)
· Bases del comportament esportiu
· Primers auxilis
· Activitat física adaptada i discapacitat
· Organització esportiva

Bloc específic (300 hores)
· Transport i manteniment físic del cavall peu a terra*
· Hipologia*
· Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
· Acompanyament per itineraris a cavall
· Esdeveniments hípics
· Formació pràctica

* Queden convalidats amb el curs d’accés Joviat

· Monitor/a d’iniciació a l’equitació
· Monitor/a d’iniciació a la competició hípica
· Conductor/a d’itineraris a cavall per terrenys variats.

Les persones que superen el cicle inical d’hípica obtenen un certificat de cicle inicial que els permet accedir:

· Al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme eqüestre.

· Al cicle final de disciplines hípiques de salt, doma i concurs complet, si superen la prova específica d’accés que convoca el Departament d’Ensenyament.

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica d’accés, que convoca el Departament d’Ensenyament o aprovar el Curs d’accés Joviat.

  • Organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del raid i del trec.
  • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en esdeveniments, competicions i activitats pròpies d’aquest nivell.
  • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
  • Organitzar activitats,competicions i activitats del nivell d’iniciació esportiva.

Bloc comú (180 hores)
· Bases de l’aprenentatge esportiu
· Bases de l’entrenament esportiu
· Esport adaptat i discapacitat
· Organització i legislació esportiva
· Gènere i esport

Bloc específic (480 hores)
· Ensenyament i tecnificació hípica
· Bases de l’entrenament esportiu del cavall
· Preparació física del genet
· Paraeqüestre
· Organització d’esdeveniments hípics
· Perfeccionament tècnic en raid
· Perfeccionament tècnic en trec
· Organització d’itinararis eqüestres
· Medi natural
· Formació pràctica

· Entrenador/a de tecnificació en raid, trec i turisme eqüestre,
· Instructor/a i guia de turisme eqüestre, coordinador/a de tècnics d’iniciació a l’hípica.
· Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació.
· Dissenyador/a de recorreguts de carreres de resistència de tecnificació.
· Dissenyador/a de rutes eqüestres.

L’alumne/a, després de completar la formació, podrà exercir com a guia acompanyador/a, monitor/a, instructor/a, entrenador/a i promotor/a d’activitats esportives.
Empreses de turisme actiu i verd, centres eqüestres i hípiques esportives, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i lleure.

Per accedir al cicle final de les disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre, cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways