Hípica

HÍPICA

Aquests estudis capaciten per programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’hípica i equips d’esportistes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l’activitat d’hípica i dirigir escoles d’equitació-

Ensenyaments esportius esports eqüestre

Els ensenyaments esportius s’agrupen en les modalitats següents:

Curs accés + 1r nivell Hípica: Tècnic esportiu/va en hípica

Ensenyament esportiu

Certificat cicle inicial

Grau Mitjà Hípica en disciplines de salt, doma i concurs complet

Ensenyament esportiu

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Grau Superior Hípica

Ensenyament esportiu

Cicle Formatiu de Grau Superior