Centres col·laboradors

Hípica

Centre de Formació Eqüestre Les tanques

Població: Viladecans, Barcelona
Contacte: T. 661 28 76 41 – anna@lestanques.com
www.lestanques.com

Paddocks de Les Tanques

Centre d'Alt Rendiment Eqüestre Heras

Població: Cardedeu, Barcelona 
Contacte: T. 937 665 033 – M. 607 40 87 45  – tecnicosdeportivosheras@gmail.com                               Web: www.hipicaheras.com

Pista de salt

  Contacte

  Nom de l'alumne/a*

  Primer cognom*

  Segon cognom

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Selecciona el centre on vols fer la formació:

  Ens has vist a:  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+