Grau Superior Bàsquet

Bàsquet

El títol de tècnic/a esportiu/va superior en bàsquet acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

Planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips de bàsquet. Planificar i dirigir el condicionament físic d’esportistes i equips de bàsquet. Programar i dirigir la participació d’esportistes i equips de bàsquet en competicions de nivell mitjà i alt. Programar i dirigir activitats d’ensenyament i pràctica del bàsquet. Dirigir un departament, secció o escola de bàsquet.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Té una durada total de 765 hores ¡
565 en el centre docent
200 en un centre de treball

Bloc comú (200 hores)
Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc específic (275 hores)

• Accions tecnicotàctiques individuals del joc II
• Accions tecnicotàctiques col·lectives del joc II
• Sistemes de joc III
• Regles del joc III
• Direcció d’equips III
• Direcció de partit III
• Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del bàsquet III
• Planificació i avaluació de l’entrenament del bàsquet III
• Detecció i selecció de talents II
• Observació del joc II
• Preparació física aplicada III
• Psicologia aplicada II
• Seguretat esportiva III
• Desenvolupament professional II

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

• Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips de bàsquet.

• Entrenador/a de jugadors/es orientats a l’alta competició.

• Director/a d’esportistes i equips en competicions d’alt nivell i de nivell mitjà

• Director/a d’escoles de bàsquet

• Tenir el títol de tècnic/a en bàsquet

• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

Centres d’alt rendiment esportiu, centres de tecnificació esportiva, escoles de bàsquet, clubs i associacions esportives, federacions esportives, patronats esportius, empreses de serveis esportius, empreses turístiques, centres de formació de tècnics i tècniques esportius/ives en bàsquet, entitats esportives municipals.

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Altres Cicles formatius de grau superior

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways