Grau Superior Atletisme

Atletisme

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l’entrenament d’atletes i equips d’atletisme en competicions de nivell mitjà i alt, i dirigir escoles d’atletisme.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Té una durada total de 1100 hores:
910 hores en el centre docent
200 hores en un centre de treball

Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica de l’esport
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc específic (610 hores)
Desenvolupament professional III
• Metodologia de les tècniques d’optimització de l’entrenament de les proves combinades
• Metodologia de les tècniques i optimització de l’entrenament de mig fons, fons i obstacles
• Història de l’atletisme
• Optimització de la tècnica de l’entrenament de les curses de velocitat i de relleus
• Optimització de la tècnica de l’entrenament de les curses de tanques
• Optimització de la tècnica de l’entrenament de la marxa
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de disc
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de javelina
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de martell
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de pes
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del salt d’alçada
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del salt de llargada i triple salt
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del salt de perxa
• Reglament de les especialitats atlètiques
• Seguretat esportiva

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

• Planificador/a, director/a de l’entrenament d’atletes i equips d’atletisme

• Entrenador/a d’atletes orientats a l’alta competició

• Director/a d’atletes i equips en competicions d’alt nivell i de nivell mitjà

• Director/a d’escoles d’atletisme

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

• Tenir el títol de tècnic/a en atletisme

• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Altres Cicles formatius de grau superior

Club Atlètic Manresa (CAM), on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways