Grau Superior Atletisme

ATLETISME

Aquests estudis capaciten per planificar i dirigir l’entrenament d’atletes i equips d’atletisme en competicions de nivell mitjà i alt, i dirigir escoles d’atletisme.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA
CONVALIDACIONS

Té una durada total de 1100 hores:
910 hores en el centre docent
200 hores en un centre de treball

Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica de l’esport
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc específic (610 hores)
Desenvolupament professional III
• Metodologia de les tècniques d’optimització de l’entrenament de les proves combinades
• Metodologia de les tècniques i optimització de l’entrenament de mig fons, fons i obstacles
• Història de l’atletisme
• Optimització de la tècnica de l’entrenament de les curses de velocitat i de relleus
• Optimització de la tècnica de l’entrenament de les curses de tanques
• Optimització de la tècnica de l’entrenament de la marxa
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de disc
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de javelina
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de martell
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del llançament de pes
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del salt d’alçada
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del salt de llargada i triple salt
• Optimització de la tècnica de l’entrenament del salt de perxa
• Reglament de les especialitats atlètiques
• Seguretat esportiva

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

• Planificador/a, director/a de l’entrenament d’atletes i equips d’atletisme

• Entrenador/a d’atletes orientats a l’alta competició

• Director/a d’atletes i equips en competicions d’alt nivell i de nivell mitjà

• Director/a d’escoles d’atletisme

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

• Tenir el títol de tècnic/a en atletisme

• Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Altres Cicles formatius de grau superior

Club Atlètic Manresa (CAM), on els nostres alumnes podran realitzar el bloc específic.