Portes obertes 2023-2024

  Nom*

  Cognoms*

  Any de naixement*

  E-mail*
  Telèfon*

  Codi postal de residència:*

  Què vols estudiar?*  Quina família professional t’interessa?*


  Selecciona el cicle formatiu:


  Selecciona el cicle formatiu:


  Selecciona el cicle formatiu:


  Selecciona el cicle formatiu:


  Selecciona el cicle formatiu:


  Selecciona el cicle formatiu:


  Comentaris:  * Camps obligatoris

  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Per què cursar un Cicle Formatiu de Grau Superior a Joviat:

  Centre pioner vinculat a la universitat: Els estudis de grau superior de Joviat estan vinculats a la Universitat de VIC-UCC. Això significa que compartim metodologia pedagògica i espais amb la universitat i facilitem la complementarietat i la integració entre els cicles de grau superior i els graus universitaris.

  Trajectòria referent en formació professional: a Joviat comptem amb una trajectòria de més de 60 anys d’expertesa en formació professional i som referents en cicles superiors de Salut a Catalunya i en el sector professional de l’Hoteleria i Turisme així com en l’àmbit de Ramaderia, tant per les nostres metodologies com per la vinculació amb l’entorn de referència.

  Segell d’innovació propi: La innovació és la nostra essència. Ens basem en l’exploració i recerca de noves solucions que donin resposta a reptes i necessitats reals tant de l’organització com de l’entorn i que tinguin un impacte positiu en la societat.  

  Alt nivell d’inserció laboral: Joviat és centre col·laborador en matèria de formació professional ocupacional des de fa més de 20 anys i garantia d’excel·lència i qualitat.

  Vinculació i cooperació amb el teixit empresarial i l’ecosistema català: La connexió amb l’ecosistema és essencial per garantir una millor experiència. Apostem per uns estudis pràctics i vivencials amb la col·laboració d’entitats i professorat en actiu i referents en el sector.

  Orientació al lideratge conscient i significatiu: Promovem la Intel·ligència col·lectiva, desjerarquitzada, basada en l’autogestió i el talent natural. Tothom és important, tothom aporta el seu coneixement, posa al servei del projecte els seus talents, la seva percepció i el seu punt de vista. 

  Comunitat al servei de la comunitat: Treballem posant la persona sempre al centre i l’espai a disposició de les seves necessitats per tal de facilitar la confiança i el desenvolupament amb total plenitud.

  Inscriu-te a les Portes Obertes de Grau Superior!

  Gestió Acadèmica us atendrem amb molt de gust de 9 h a 17 h
  -> secretaria@joviat.cat  |  T. 93 872 69 88
  Folch i Torres, 5-13 de MANRESA

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+