Informació, preinscripció i matriculació

CONEIX JOVIAT DES DE CASA!

Famílies, us convidem a fer una VISITA VIRTUAL I ENTREVISTA PERSONALITZADA per videotrucada. Perquè volem tenir el mateix tracte càlid, el màxim de proper i acompanyar-vos en el procés d’informació, de preinscripció i de matriculació.

Per fer l’entrevista personalitzada seleccioneu el Cicle Formatiu i empleneu el formulari de CONTACTE i quedem per fer la videoconferència.
· Contacte Graus Mitjans
· Contacte Graus Superiors
· Contacte Ensenyaments esportius
· Contacte Titulacions pròpies

Cicles Formatius de Grau Mitjà

> Llistats Cicles Formatius de Grau Mitjà amb el barem provisional (curs 20/21)

> L’alumnat que no tingui la nota acreditada o bé calgui modificar =>  ha de presentar full de reclamació emplenat i signat amb el document acreditatiu de la nota abans del dia 14/07 a les 14:00 a secretaria@joviat.cat

Gestió Acadèmica | secretaria@joviat.cat | de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h

Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ 20/21 del 10 al 17 de juny de 2020
Informació del procés de preinscripció al web “Estudiar a Catalunya”.
secretaria@joviat.cat | a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h

Tècnics Esportius

Matrícula oberta tot l’any
Informació i matriculació, consultar prova específica
secretaria@joviat.cat | a la vostra disposició de dilluns a divendres, de 9 h a 17 h

Contacte

Nom*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Estic interessat/da en*:

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+