Informació, preinscripció i matriculació curs 21/22

Gestió Acadèmica us atendrem amb molt de gust de 9 h a 17 h
-> secretaria@joviat.cat  |  T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA

Cicles Formatius de Grau Mitjà

PREINSCRIPCIÓ al grau mitjà de formació professional
Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-mitja/inici/

ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES
· GM Guia en el medi natural i de temps lliure

HOTELERIA I TURISME
·  GM Cuina i gastronomia. Serveis en restauració

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS
· GM Sistemes microinformàtics i xarxes

SANITAT
· GM Cures auxiliars d’infermeria
· GM Emergències sanitàries

MATRÍCULA OBERTA

CICLES MITJANS

Cicles Formatius de Grau Superior

PREINSCRIPCIÓ al grau superior de formació professional
Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/fp-grau-superior/inici/

MATRÍCULA OBERTA

CICLES SUPERIORS

Ensenyaments esportius

Matrícula oberta tot l’any
Informació i matriculació, consultar prova específica
secretaria@joviat.cat 

Curs de metodologia i tècnica ecogràfica

CURS ECOGRAFIES

Matrícula oberta 

  Contacte

  Nom*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*

  * Camps obligatoris

  Estic interessat/da en*:

  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.


  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+