Informació i matriculació cursos de Formació Continuada i Ocupacional

Per formalitzar la MATRÍCULA envia’ns un correu a fcfo@joviat.cat:
També pots venir a demanar informació al centre.
Folch i Torres, 5 de MANRESA
T. 93 872 69 88

Més informació:
· Maite Santandreu, msantandreu@joviat.cat
· Rosa Gasulla, rgasulla@joviat.cat
· Marc Vilaseca, mvilasecab@joviat.cat
· Laia Vinyeta, lgonzalez@joviat.cat
· Olga Rey, orey@joviat.cat

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+