Cicle Formatiu Grau Superior Gestió de vendes i espais comercials

Comerç i Màrqueting

Tècnic/a superior en Gestió de vendes i espais comercials

CONTACTE

La competència general d’aquest títol consisteix a gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Erasmus+
Participació al projecte Erasmus+ per oferir pràctiques professionals a l’estranger a alumnes de cicles formatius amb una beca de fons europea.

BLOG EMPRESA

Continguts
• Aparadorisme i disseny d’espais comercials
• Gestió de productes i promocions en el punt de venda
• Gestió econòmica i financera de l’empresa
• Investigació comercial
• Logística d’aprovisionament
• Logística d’emmagatzematge
• Organització d’equips de venda
• Polítiques de màrqueting
• Tècniques de venda i negociació
• Anglès
• Màrqueting digital
• Atenció al client, consumidor i usuari
• Formació i orientació laboral
• Projecte de gestió de vendes i espais comercials
• Formació en centres de treball

DESCARREGA'T FITXA

Objectius
La competència general d’aquest títol consisteix en gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de
productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials, segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, aplicant la normativa vigent.

Durada dels estudis
2 cursos acadèmics
FCT en empreses del sector.

Horari
De tarda

Acreditació
Tècnic/a superior superior en gestió de vendes i espais comercials

Sortides professionals
• Cap de vendes
• Representant comercial
• Agent comercial
• Encarregat de botiga
• Encarregat de secció d’un comerç
• Venedor tècnic
• Coordinador de comercials
• Supervisor de telemàrqueting
• Merchandiser
• Aparadorista comercial
• Dissenyador d’espais comercials
• Responsable de promocions punt de venda
• Especialista en implantació d’espais comercials

Accés als cicles de GS
• Tenir títol de batxillerat
• Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
• Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
• Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

Continuïtat
• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

Empreses col·laboradores
On els nostres alumnes poden realitzar el crèdit de Formació en
Centres de Treball (FCT)

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+