Cicle Formatiu Grau Mitjà
Emergències Sanitàries
També online o a distància

Sanitat

Tècnic/a en Emergències sanitàries

CONTACTE
Accés al BLOG

COMPETÈNCIA
Aquests estudis capaciten per traslladar pacients donant una atenció sanitària bàsica i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme la teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

Simulació d’atenció sanitària amb Tècnics en Emergències especialistes i Infermers del SEM.

Seminaris amb professionals de l’àmbit de la protecció civil, de la medicina legal, de l’assistència al part amb llevadores i de l’assistència al pacient psiquiàtric amb especialistes en psiquiatria.

Seminaris de conscienciació amb la col·laboració de l’Institut Guttmann.

Disposem d’una ambulància real i un simulador d’ambulància amb tot l’equipament sanitari per realitzar tallers pràctics sobre abordatge en accidents de trànsit.
Visita a la seu central de SEM/112, centre de logística i central de coordinació d’emergències de Catalunya.

Participació en Jornades d’Actualització d’Emergències a l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques amb la col·laboració de SocTES.

Participació en simulacres d’emergències que es realitzen en el territori.

DEA: obtenció del certificat oficial de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació emès pel Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.
Projecte de salut: Jornades d’activitats específiques realitzades a l’escola pensades en la dinamització de tallers amb altres estudis sanitaris. Entre altres, destaquem la realització de tallers de primers auxilis per nens de primària, presentació de projectes de logística sanitària, embenats i mesures de constants.

Projecte pacient 360º: Sessions de simulació clínica d’assistència integral al pacient en què es crearan casos i els alumnes activament i els resoldran mitjançant breafings i debreafings.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
383 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres, grup de matí i de tarda.
Primer curs: 5 dies lectius
Segon curs: 4 dies lectius i 1 dia d’FCT

SORTIDES PROFESSIONALS
Tècnic/a en transport sanitari
Tècnic/a en emergències sanitàries
Operador/a de teleassistència
Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències

ACCÉS A GM
Graduat en ESO
Tenir un títol de tècnic/a
Haver superat la prova d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver realitzat el curs específic d’accés als Cicles de grau mitjà
Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP)
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINGUTS
1r curs:
· Manteniment mecànic preventiu del vehicle
· Dotació sanitària en emergències
· Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
· Evacuació i trasllat de pacients
· Plans d’emergències i dispositius de riscos previsibles
· Anatomofisiologia i patologia bàsiques
· Formació i orientació laboral
· Anglès tècnic

2n curs:
· Logística sanitària en emergències
· Atenció sanitària especial en situacions d’emergència
· Suport psicològic en situacions d’emergència
· Teleemergències
· Empresa i iniciativa emprenedora
· Síntesi
· FCT Formació en centres de treball

EMPRESES COL·LABORADORES
On els nostres alumnes poden realitzar el mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).
EMERU
SEM

CONTINUÏTAT
Cicles Formatius de Grau Superior
Altres Cicles Formatius de Grau Mitjà
Món laboral

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+